Contents

 

rej, “tremble”

rūṣ

rej

reḍ

Present

I. rejati -te etc. V.B

Causative

rejáyati etc. RV

 

Meanings

réjati réjate v P shake (trans.); Ā shake (intrans.), tremble. Caus. rejáyati = S. trans.

 

pra Ā tremble; Caus. shake (trans.).

sam Ā tremble.