Contents

 

kvath, “boil”

kvaṇ

kvath

kṣad

Present

I. kvathati -te etc. B.+

Future

Simple Future: kvathiṣyati

Periphrastic Future: kvathitā

Aorist

-iṣ-Ao: akvathīt

Perfect

cakvātha

Causative

kvāthayati etc. S.+ (kvāthyate etc. E.+)

Verbal Nouns

kvathita C

Derivatives

kvatha C. kvathana C. kvātha C. kvāthayitavya C.