Contents

 

√ 1 ran, “take pleasure”

radh, randh

1 ran

2 ran

Present

I. ráṇati etc. RV.,-anta RV

IV. ráṇyati etc. RV. (raṇyáthas RV1.)

Future

Simple Future: raṇiṣyati

Periphrastic Future: raṇitā

Aorist

RAo: arīraṇat, ararāṇat

-iṣ-Ao: arāṇiṣus RV. (ráṇiṣṭana RV.)

Perfect

rāraṇa RV. (rāráṇas etc. rārán rārandhí etc. arāraṇus RV.B.)

Causative

raṇáyati etc. V.,-anta RV. rāṇayati

Desiderative

riraṇiṣa-

Intensive

raṃraṇ-

Derivatives

rán RV.

 

ráṇya V.

 

ránti ? V.

 

ráṇitṛ RV.

 

ráṇa V.+

 

raṇyà AV.

 

rántya V.

 

raṇvá V.

 

ráṇvan RV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Compare √ ram.

 

Meanings

ráṇati ráṇate & raṇyati 1 v be pleased, rejoice, take pleasure in (L, r. A). Caus. raṇáyati, te delight a pers. with (I) or in (L), or = S. (w. L).