Contents

 

√ 1 vas, uṣ, uch, “shine”

vaś

1 vas, uṣ, uch

2 vas

Present

II. vaste ? ŚB1

VI. ucháti etc. V.B.S

Future

Simple Future: avatsyat ŚB

Aorist

√-Ao: avasran RV

-s-Ao: avāt ? AV

Perfect

uvā́sa ūṣús etc. V.B

Causative

vāsáyati etc. V.B

Verbal Nouns

PPP: uṣṭá V.+, uṣita S.E.; vástave RV.;-úṣi V.B

Derivatives

úṣ V.B.

 

-uṣṭi V.+

 

vásīyas B.S.

 

-vāsa AV.S.

 

uṣā́ RV.

 

vástu V.B.

 

vásyas V.B.U.

 

-vāsana C.

 

-ūṣa E.+

 

vastṛ́ RV.

 

usrá V.+

 

vāsará RV.

 

uṣar- , usṛ́ RV.

 

vásu V.+

 

úsri RV.

 

vivásvan RV.

 

uṣás V.+

 

vásiṣṭha V.+

 

 

 

vivasvant V.+

 

 

Meanings

uccháti v PPP uṣṭá 2 (– ) shine, light up, dawn; bring or drive away (dūré) by shining. Caus. vāsayati cause to shine.

 

apa = S. + dūré, extinguish.

vi shine abroad, light up. Caus. cause to dawn or grow bright.

Cf. vyúṣṭa, vyuṣita.