Contents

 

prī, “please”

prā

prī

pru

Present

IV. (or Ps.) prīyate etc. U.+,-ti etc. E.+ (priyanti R1.)

IX. prīṇā́ti -nīté etc. V.+

Future

Simple Future: preṣyati -te

Periphrastic Future: pretā

Aorist

√-Ao: prīyāt C

-s-Ao: apraiṣīt etc. B. (préṣat RV.) apreṣṭa

Perfect

pipriyé -yāṇá RV.; apipres etc. B.S. (pipráyat etc.-áyasva piprīhí RV.)

Causative

prīṇayati etc. S.+

Desiderative

píprīṣati RV

Intensive

peprī-

Verbal Nouns

PPP: prītá V.+; 1Abs: prītvā́ ŚB

Derivatives

-prī V.B.S.

 

prīti S.+

 

premán V.+

 

piprīṣā E.+

 

priyá V.+

 

pretṛ́ RV.S.

 

préyas V.+

 

piprīṣu E.+

 

práyas V.B.

 

preṇí V.

 

préṣṭha V.+

 

prīṇana E.+

 

 

 

 

 

 

 

prīṇayatṛ C.

 

 

The so-called causative is, of course, a denominative, apparently of a Part. prīṇa, not occurring independently.

 

Meanings

prīṇā́ti prīṇīté prīyate 1 v (ti), PPP prītá (q.v.) P please gladden, rejoice, propitiate; also = Ā be glad or cheerful, delight in, be content or pleased with, be fond of (G, I, L, or Ab). Caus. prīṇayati = S.A ; Des príprīṣati wish to please or propitiate.

 

ā P please, satisfy, gladden, propitiate. Ā be glad, rejoice.

sam (prīyate) be glad or cheerful, delight in (L or Ab).

Cf. āprīta, páriprīta, saṃprīta.