Contents

 

tarj, “threaten”

tark

tarj

tas

Present

I. tarjati etc. E.+,-te E

Future

Simple Future: tarjiṣyati

Periphrastic Future: tarjitā

Aorist

-iṣ-Ao: atarjīt

Perfect

tatarja

Causative

tarjayati etc. E.+,-te E. (tarjyate etc. E.)

Verbal Nouns

PPP: tarjita E.+; 2Abs: -tarjya E

Derivatives

tarjaka C. tarjana E.+ tarjanā E.+

 

Meanings

tarjati v (tarjate), PPP tarjita (q.v.) threaten, menace, abuse, revile. Caus. tarjayati, te = S. + deride, mock; frighten, terrify.

 

abhi &

vi Caus. scold, revile.

pari Caus. threaten.

sam Caus. = S.Caus.