Contents

 

√ 1 nu, , “praise”

nīḍ

1 nu, nū

2 nu

Present

I. návate -ti etc. V

II. nauti nuvánti etc. V.+ (anāvan RV.)

VI. nuvati

Passive

nūyate etc. E.+

Future

Simple Future: naviṣyati, nuviṣyati

Periphrastic Future: navitā, nuvitā

Aorist

RAo: anūnavat ánūnot etc. RV

-s-Ao: anauṣīt, ánūṣi etc. V.B

-iṣ-Ao: anāvīt anuvīt, anaviṣṭa RV

Perfect

nunāva C

Causative

nāvayati (nunāvayiṣa-.)

Desiderative

nunūṣa-

Intensive

nónavīti nonumas etc. V., nonuvanta RV. (nónāva nonuvus RV.); návīnot RV

Verbal Nouns

PPP: nuta C. nūta; Inf: navitum, nuvitum; 2Abs: -nutya S.;-nāvam B

Derivatives

-nava B.+

 

navana C.

 

nāvá RV.

 

nonuva C.

 

návya RV.

 

náviṣṭi RV.

 

nuti C.

 

 

 

 

Meanings

nauti nuváti návate návati v PPP nuta 2 roar, sound, exult, praise. I. nónavīti, návīnot howl, thunder. – accha call or shout to (A).

anu I. cheer after (A).

abhi hail, shout to (A).

ā Ā sound, scream; I. sound through (A).

pra roar, sound, howl, hum, utter (esp. the syllable oṃ). abhipra shout to, hail (A).

sam sound or roar together.