Contents

 

√ 1 , “drink”

2 paś

1 pā

2 pā

Present

I. píbati -te etc. V.+

II. pānti RV1., pāthás AV1

III. pipatu K., pipīte pipate pipīya apipīta B., pipāná RV., pípāna AV

Passive

pīyáte etc. AV.+

Future

Simple Future: pāsyati -te etc. B.+

Periphrastic Future: pātā

Aorist

√-Ao: apāt etc. V.+ (pāhí pātám pātá pā́nt V.); peyās (3s.) RV.; ápāyi RV

RAo: apīpyat

-s-Ao: pāsta AV

Perfect

papaú etc. V.+ (papātha RV., papīyāt RV.), pape etc. V

Causative

pāyáyati etc. V.+,-te C. (pāyyate S.; pipāyayiṣet K.)

Desiderative

pipāsati etc. V.+; pípīṣati etc. RV. (√ 1 ?)

Intensive

pepīyate etc. U.C. pāpā-

Verbal Nouns

PPP: pītá V.+; Inf: pātum C., pā́tave V.B.,-tavai B.S.,-tos KB.; 1Abs: pītvā́ V.B.S.,-tvī́ RV.;-pā́ya AV.S., 2Abs: -pīya E.+;-paí ? RV.; píbadhyai RV. pāyam

Derivatives

-pā̆ V.+

 

pā́nta RV.

 

pitú ? V.B.

 

-piba AV.C.

 

pā́na V.+

 

-pāyaka E.

 

pītí V.B.S.

 

papí RV.

 

pānīya E.+

 

-pāyin B.+

 

-pītha V.+

 

pipāsā́ B.+

 

pātavya B.+

 

-pā́yya RV.C.

 

-péya V.+

 

pipāsu E.+

 

pātṛ V.+

 

pāyána V.+

 

pipīṣu RV.

 

 

 

pā́tra V.+

 

-pā́van V.B.

 

pāyayitavyà MS.

 

 

 

 

Compare √ 3 pā.

 

Meanings

píbati píbate (pāti) v PPP pītá 1 (with pass., r. with P mg), drink, imbibe, swallow, draw in, enjoy. Caus. pāyáyati, PPP pāyitá give to drink (2A). Des pipāsati (pípīṣati) wish to drink, be thirsty. Int pepīyate drink greedily or repeatedly (also w. pass. mg).

 

ā drink up, drink out of (Ab) or at (A); imbibe, absorb, draw in, enjoy.

ni drink in, imbibe, absorb.

pari drink before and after (A), drink or draw up.

pra begin to drink, drink in, sip.

vi drink up, drink largely, drink out of (Ab).

sam P & Ā drink in together.

Cf. pipāsant & pipāsita.