Contents

 

√ 1 stu, “praise”

stim, stīm

1 stu

2 stu

Present

I. stávate etc. (stave 3s.) RV

II. staúti stuvánti etc. V.+, stute stuváte etc. V.+ (stavīmi C1., stoṣi RV., stuvāná V., stávāna V., stavāná RV.)

V. stunvanti etc. U.C., stunvāna U. stuṣé (1s.) V

VI ? astuvat E., stuvate etc. AV.E

Passive

stūyáte etc. V.+

Future

Simple Future: stoṣyati etc. B.+ (astoṣyat etc. B.U.),-te etc. B.+; staviṣyati -te etc. V

Periphrastic Future: stotā

Aorist

RAo: átuṣṭavam RV.,-ṭuvam JB. (tuṣṭávat RV.)

-s-Ao: astauṣīt etc. B.+ (stoṣat etc. stoṣāṇi RV.), ástoṣṭa etc. V.B

-iṣ-Ao: astāvīt etc. B.S

Precative: stūyāt

Ao/Ps/3/sg: ástāvi RV

Perfect

tuṣṭāva tuṣṭuvús etc. V.+ tuṣṭuva -ma, tuṣṭuvé etc. V.+

Causative

stāvayati etc. B.+,-te C.; stavayati C1

Desiderative

tuṣṭūṣita C

Intensive

toṣṭu-

Verbal Nouns

PPP: stutá V.+; Inf: stotum B.+, stótave RV.; 1Abs: stutvā́ AV.+; 2Abs: -stútya B.+,-stūya E.+; stavádhyai RV. stuṣé RV

Derivatives

-stu RV.

 

-stāvya S.

 

stút V.S.

 

stotrá V.+

 

stáva V.+

 

stavana S.+

 

stutí V.+

 

stavátha RV.

 

stavya E.

 

-stavanīya S.

 

stútya V.+

 

stóma V.+

 

stāva B.+

 

-stāvanā E.+

 

stotavya B.+

 

stavā́n ? RV.

 

stāvaka C.

 

 

 

stotṛ́ V.+

 

stuṣéyya RV.

 

 

Meanings

staúti stute stávate v (stavīti, stuvate, stuvati), PPP stutá (q.v.) praise, extol, celebrate, sing, chant. Caus. stavayati praise, stāvayate cause to praise. Des tuṣṭūṣati wish to praise.

 

anu (ṣṭauti),

abhi (ṣṭauti),

upa &

pari (ṣṭauti) = S.

pra praise; put forward, commence, begin; also = prastāvayati mention.

vi sing praises.

sam sing or praise (together). abhisam & parisam praise, extol.

Cf. prástuta, víṣṭuta, sáṃstuta. (stuka m. &) stúkā f. lock or tuft of wool or hair; poss. stukāvín.