Contents

 

arc, ṛc, “shine, praise”

ay

arc, ṛc

arj

Present

I. árcati etc. V.+, arce RV1. arcase (1s.) RV1

Passive

ṛcyáte V

Future

Simple Future: arciṣyati C. (ārkṣyánt ? ŚB.)

Aorist

RAo: ārcicat

-iṣ-Ao: ārcīt

Perfect

ānarca E.+, ānṛcús V., ānarcus E.+, ānṛce RV1

Causative

arcayati -te etc. V.+ (arcyate U.E.)

Desiderative

arciciṣa-

Verbal Nouns

PPP: arcita E.; Inf: arcitum E.; 1Abs: arcitvā E.; 2Abs: -arcya E.+; ṛcáse RV

Derivatives

árc RV.

 

arcatra- RV.

 

arcí V.+

 

-ṛca AV.+

 

arká V.+

 

arcátri RV.

 

arcín RV.

 

-ṛcas RV.

 

arcā́ V.+

 

arcana E.+

 

arcitṛ E.

 

-ṛkti? RV. (suv-)

 

arcaka C.

 

arcanīya E.+

 

arcís V.+

 

ṛkvá RV.

 

arcya E.+

 

arcanā́nas V.

 

ṛ́c V.+

 

ṛ́kvan V.

 

Meanings

árcati 1 v beam, shine, sing, praise, honour, adorn. Caus. arcayati, te, PPP arcita (q.v.) cause to shine; honour, salute.

 

abhi sing, praise, honour.

pra shine forth, intone, sing, honour.

sam honour, worship, adorn.

Cf. ṛcáse.