Contents

 

du, , “burn”

2 dīv (dev)

du, dū

dudh

Present

V. dunóti etc. AV.+ dunvasva M

Passive

dūyate etc. U.S.+,-ti etc. E.+

Future

Simple Future: doṣyati

Periphrastic Future: dotā

Aorist

-iṣ-Ao: adauṣīt

Precative: dūyāt

Perfect

dudāva

Causative

dāvayati C

Desiderative

dudūṣa-

Intensive

dodu-

Verbal Nouns

PPP: dūná AV.+, duta AA. ? C1

Derivatives

dava C.

 

davathu C.

 

dāvá AV.+

 

dūyana C.

 

-davyà B.S.

 

davathu C.

 

-dāvyà AV.B.

 

doman AV.

 

 

For the form daviṣāṇi RV., BR. assume a √ 2 du = √ 1 dīv “play”.

 

Meanings

dunóti (dunvate) v PPP dūná 1 q.v. (& duta) burn, grieve (trans. & intrans.); P. dūyate (ti) only intrans. Caus. dāvayati = S. trans.

 

abhi burn (trans.).

ā Ā grieve, be afflicted.

pari burn violently (intrans.), be distressed.

pra burn (intrans.), vex, afflict.

vi burn, destroy; Ā be distressed.