Contents

 

gad, “say”

gach

gad

gadh

Present

I. gadati etc. S.+

Passive

gadyate etc. E.+

Future

Simple Future: gadiṣyate E

Periphrastic Future: gaditā

Aorist

√-Ao: agādi C

-iṣ-Ao: agā̆dīt

Perfect

jagāda jagade etc. E.+

Causative

gādayati S

Desiderative

jigadi- ṣati E

Intensive

jāgadyate C

Verbal Nouns

PPP: gadita E.+; Inf: gaditum C.; 2Abs: -gadya S

Derivatives

gada B.+

 

gadana B.+

 

-gādin C.

 

gadgada C.

 

gadya E.+

 

gadi C.

 

-gādya C.

 

 

 

 

gada in AV. ( V. 22. 6) is doubtless a vocative, vígada.

Meanings

gadati v (gadate), PPP gadita speak, pronounce, recite, tell (A of pers. & th.), enumerate, name, call.

 

ni = S; P. be called, pass as (N). praṇi teach, assert. vini speak to, address (A); P. be called.