Contents

 

piś, “adorn”

pibd

piś

piṣ

Present

VI. piṃśáti -te etc. V.B

Passive

piśyáte AV

Future

Simple Future: peśiṣyati

Periphrastic Future: peśitā

Aorist

√-Ao: piśāná RV

RAo: apīpiśat

-iṣ-Ao: apeśīt

Perfect

pipéśa pipiśus pipiśé -śre V

Causative

peśaya-

Desiderative

pipiśiṣa- pipeśiṣa-

Intensive

pépiśat -śāna V.B

Verbal Nouns

PPP: piṣṭá V.B., piśitá AV.+

Derivatives

píś V.

 

piśācá V.+

 

peśa V.+

 

péśas V.+

 

piśá V.

 

piśā́ci RV.

 

peśī B.+

 

peśitṛ́ VS.

 

piśánga V.+

 

píśuna ? V.+

 

péśana V.

 

 

 

 

Meanings

piśáti piśáte v PPP piśitá 1 & piṣṭá (q.v.) cut up, carve (esp. meat), arrange, prepare, adorn, shape, form; Ā also refl. adorn one's self, be brilliant or beautiful.

 

abhi &

ā adorn, embellish.

Cf. pepiśát, pépiśāna.