Contents

 

san, 2 , “gain”

sad

san, 2 sā

sap

Present

I ? sánat etc. sánema sána sánant RV

VIII. sanóti etc. V.B.S

Passive

sanyate , sāyate

Future

Simple Future: saniṣyáti V.B

Periphrastic Future: sanitā

Aorist

√-Ao: asāta

Th Ao: asanam etc. V.B. (sanéyam etc. B.S.; sanem B.S.)

RAo: asīṣaṇat

-s-Ao ? seṣam set B

-iṣ-Ao: asāniṣam RV. (saniṣat etc. V., sániṣantu SV.), asaniṣṭa (saniṣāmahe sániṣanta RV.)

Precative: sanyāt, sāyāt

Perfect

sasā́na RV. (sasavā́ṃs V., sasanúṣī B.S.) sene

Causative

sānayati

Desiderative

síṣāsati etc. V.B. sisaniṣa-

Intensive

sansan- , sāsā-, saniṣṇata RV

Verbal Nouns

sātá V.B

Derivatives

-san RV.

 

sani V.B.

 

sanitr V.B.

 

sanéru ? RV.

 

sána RV.

 

-sani V.+

 

sanítra RV.

 

sánīyas B.

 

sína ? RV.

 

sānuká RV.

 

sanutṛ RV.

 

sániṣṭha RV.

 

-sānin C.

 

saniti RV.

 

sanítvan RV.

 

sānasí RV.

 

-sanana RV.

 

sanitva RV.

 

sátvan ? V.+

 

sásni V.B.

 

 

 

 

 

 

 

siṣṇu RV.

 

- V.B.

 

-seya V.

 

sā́tu ? RV.

 

siṣāsátu RV.

 

-sa RV.

 

sātí V.

 

sāman ? V.+

 

siṣāsáni RV.

 

 

 

 

 

 

 

siṣāsú V.B.

 

 

Different from this is the root seen in sána “old” V.+ and the related words.

 

Meanings

sanóti v (sánati), PPP sātá win, conquer, acquire; receive as a present, possess, enjoy; win for another, procure, grant, bestow. Des síṣāsati wish to acquire, strive after; wish to present or bestow.

 

ā win.

pra Ā win = be successful.

sam gain, acquire.

Cf. abhíṣāta.