Contents

 

√ 1 vṛ, “cover”

vīḍ

1 vṛ

2 vṛ

Present

I. várati -te etc. (√-Ao ?) RV.C1

V. vṛṇóti vṛṇuté etc. V.+ (vṛṇvaté RV.); ūrṇóti (ūrṇvanti ūrṇuvanti) ūrṇuté (ūrṇvīta ūrṇuvīta) etc. V.+ (ūrṇauti ŚB.S.)

IX. avṛṇīdhvam AV

Passive

vriyate E

Future

Simple Future: varī̆ṣyati

Periphrastic Future: varī̆tā

Aorist

√-Ao: ávar avran etc. (vam ? vartam RV., vṛdhi RV.), avṛta V. (vrāṇá RV.);

RAo: avīvarat AV., avāvarīt ? RV

-s-Ao: varṣathas RV

-iṣ-Ao: avārīt etc. B. avarī̆ṣṭa; aurṇāvīt

Precative: vriyāt

Ao/Ps/3/sg: ávāri RV

Perfect

vavāra vavrus vavré etc. V.+ (vavártha RV. vavaritha, vavṛma etc., vavrivā́ṃs vavavrúṣas RV.) ūrṇunāva

Causative

vāráyati -te etc. V.+ (vāryate etc. E.+; vivārayiṣate B.)

Desiderative

vivarī̆ṣa-

Intensive

avarīvar RV., várīvṛta TA. varvṛ-, vovur-, vevri-

Verbal Nouns

PPP: vṛtá V.+; Inf: vartum E., vártave RV., varitum C., varītum C.; 1Abs: vṛtvā́ V.B.,-tvī́ RV.,-tvā́ya B.; 2Abs: -vṛ́tya AV.+, ūrṇutya C

Derivatives

vā́r ? RV.

 

urú V.+

 

várṇa V.+

 

vāra V.+

 

vára V.+

 

vṛ́t V.B.

 

váruṇa V.+

 

vāraka E.+

 

-varaka E.+

 

vṛti V.+

 

ū́rṇā V.+

 

-vārin C.

 

valá ? V.+

 

-vártu RV.

 

várman V.+

 

vārya V.+

 

úrā ? RV.

 

vartṛ́ RV.

 

varī̆man V.B.S.

 

vāraṇá V.+

 

vrá ? V.

 

-varītṛ C.

 

ūrmí ? V.+

 

-vāraṇīya E.+

 

váraṇa V.+

 

varūtṛ́ V.B.

 

várīyas V.B.

 

-ūrṇavana C1.

 

varaṇá AV.

 

vártra V.B.S.

 

várivas V.+

 

vavrá V.

 

varaṇīya C.

 

vṛtrá V.+

 

váriṣṭha V.+

 

vavrí V.

 

úraṇa V.+

 

varatrā́ V.+

 

úlba ? V.+

 

-vārayiṣṇu E.

 

váras RV.

 

várūtha V.+

 

ūrvá V.B.

 

vivārayiṣu E.

 

úras V.+

 

 

 

 

 

vārayitavya E.

 

 

See the following root, √ 2 vṛ. The present-stem ūrṇu is by the grammarians artificially provided with a complete set of forms, as if a root or conjugationstem. As to varṣman etc., see under √ vṛṣ.

 

Meanings

vṛṇóti vṛṇuté várati vṛṇóti vṛṇuté várate 1 v (cf. also ūrṇu), PPP vṛtá (q.v.) cover, veil, hide; enclose, encompass, surround, guard; shut (a door); hold back or captive, ward off, hinder, restrain. Caus. vāráyati, te keep back, hold prisoner, hide, conceal, hinder, stop, ward off, exclude, forbid, withhold.

 

anu cover, veil, enclose, surround; Caus. Ā hinder, stop.

apa (ápā) uncover, open; Caus. hide.

api veil.

abhi cover, Caus. keep back, ward off.

ā cover, veil, hide, surround, confine, bar, obstruct, occupy, fill. Caus. cover, hide, fill up, ward off. apā uncover, lay open, show, manifest. prā cover, veil; put on, don; fill. samā cover, veil, enclose, surround, fill, stop, hinder.

ni ward off; Caus. keep back, withhold, forbid, remove, banish. vini Caus. keep back, hinder, stop, suppress, forbid, remove, dethrone.

nis be satisfied or pleased.

pari cover, veil, surround; shut up, obstruct, hinder. Caus. encompass, surround, attend. saṃpari Caus. surround, hem in.

pra ward off, Caus. the same.

prati Caus. keep or send back, ward off, prohibit, contradict.

vi PĀ uncover, open, unsheathe (a sword), illumine, display, manifest, explain.

sam PĀ cover over, hide, conceal, shut (a door); put together, bring in order; Ā intrans. gather, assemble, increase. abhisam cover, veil, surround, fill.

Cf. apavārita, apavārya, ápāvṛta (sic!), ápīvṛta (add.), abhivṛta, ā́vṛta, nívṛta, nirvṛta, párivṛta, párīvṛta (sic!), paryāvṛta (add.), prā́vṛta, vivṛta, vrāṇá, sávṛta.