Contents

 

√ 1 vid, “know”

vij

1 vid

2 vid

Present

I. veda E., vedate U

II. vetti vidánti etc. V.+, vidmahe B.+ (avidus B.,-dan C.; vidāṃ karotu etc. C.)

VI. vidáti -te etc. AV.U.E.+; vindati -te etc. E.+

Passive

vidyate C

Future

Simple Future: vediṣyati -te etc. B.U. (avediṣyat U.); vetsyati -te etc. E.+

Periphrastic Future: veditā́ ŚB., vettā E

Aorist

RAo: avīvidat

-s-Ao: avait ? C

-iṣ-Ao: avedīt etc. B.+ vidām akran B

Ao/Ps/3/sg: avedi

Perfect

véda vidús etc. V.+, vidre RV.; viveda etc. C. vidā́ṃ cakāra etc. B.U.S

Causative

vedáyate-ti etc. V.+ (vedyate etc. E.+; vivedayiṣa- in d.)

Desiderative

vividiṣati etc. B.+, vivitsati etc. C

Intensive

vevid-

Verbal Nouns

PPP: viditá AV.+; Inf: véditum B.+,-tos B., vettum E.; 1Abs: viditvā́ B.+

Derivatives

víd V.+

 

vedana B.+

 

veditavyà B.+

 

vivitsā E.+

 

-vida B.+

 

vedanīya E.+

 

vidátha V.B.

 

vivitsu E.+

 

véda V.+

 

-vedi B.

 

vidyā́ V.+

 

vividiṣā C.

 

vedaka E.+

 

vidú(s ?) RV.

 

vidmán V.

 

vividiṣu C.

 

vedin B.+

 

vitti C.

 

vidura E.+

 

vedayitṛ C.

 

védya V.+

 

vettṛ U.+

 

vidván AV.

 

vivedayiṣu E.

 

vedyā́ RV.C.

 

véditṛ V.+

 

vidvalá V.

 

 

 

 

See √ 2 vid.

 

Meanings

vetti 1 v (veda), PPP viditá or vitta (q.v.) know, understand, learn, perceive, experience, feel; think or be mindful of (A or G), know how to (Inf); believe, suppose, know or recognize as, declare to be, take for, call, name (2A or A & N w. iti). Caus. vedáyate, ti make known, announce, report; inform of, teach (2A); take for, learn or know – to be (2A); perceive, notice, experience, feel. Des vividiṣati wish to know, inquire after (A).

 

anu know thoroughly (lit. along).

ā know well or exactly. Caus. address, invite, announce, proclaim, prescribe, inform; offer, present.

ni Caus. cause to know, announce, report, communicate to (D, G, or L); name, call (2A), offer, present, surrender (ātmānam refl.). vini & saṃni Caus. make known, announce, report, offer, present, surrender.

pari know very well.

pra know. Caus. make known, announce, relate.

prati understand, know. Caus. make known, announce, tell; acquaint with (2A); offer, entrust, commit.

vi discern, know.

sam know or understand (together); consent, agree. Caus. cause to know, inform, instruct; make known, communicate.